<- Back

search Preuzimanje dokumenata s ključnim informacijama

PRIIP Hub Logo

Dobro došli u Uslugu izdavanja dokumenata s ključnim informacijama za PRIIP financijske instrumente

Važne obavijesti, uvjeti korištenja i izjava o zaštiti osobnih podataka

Ova web stranica omogućuje pristup dokumentima s ključnim informacijama (“KID”) za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode („PRIIP-ovi”) koje izdaje Raiffeisenbank Austria d.d. (“RBA”). RBA je kreditna institucija u skladu s čl. 5. Zakona o kreditnim institucijama, sa sjedištem na adresi Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska. Nadzorna tijela su: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), Miramarska 24b, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska i Hrvatska narodna banka, Trg hrvatskih velikana 3, 10 002 Zagreb, Republika Hrvatska.

U skladu s Uredbom (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ove), RBA kao izdavatelj i distributer PRIIP-ova dužna je na svojoj internetskoj stranici objavljivati dokumente s ključnim informacijama kako bi bili dostupni prilikom izdavanja i distribucije PRIIP-ova malim ulagateljima putem RBA ili drugih tržišnih sudionika.

RBA koristi ovu internetsku stranicu za potrebe dostavljanja dokumenata s ključnim informacijama svojim klijentima malim ulagateljima prilikom ponude ili prodaje odgovarajućih PRIIP-ova takvim malim ulagateljima.

Ova internetska stranica također omogućuje pristup dokumentima s ključnim informacijama za PRIIP-ove koje izdaju i drugi izdavatelji, a RBA ih prodaje malim ulagateljima.

Ovu internetsku stranicu priznajete i prihvaćate kao glavni izvor informacija o odgovarajućim dokumentima s ključnim informacijama za PRIIP-ove. Bez obzira na to, imate pravo zatražiti od Raiffeisenbank Austria d.d. da vam odgovarajuće dokumente s ključnim informacijama za PRIIP-ove dostavi i u papirnatom obliku.

Dokumente s ključnim informacijama možete odabrati u verziji na hrvatskom ili na engleskom jeziku.

Pojedini dokumenti s ključnim informacijama objavljeni na ovoj internetskoj stranici odnose se na specifične vrijednosne papire i mogu se preuzeti pod odgovarajućom oznakom dotičnog vrijednosnog papira (ISIN).

Dokumenti s ključnim informacijama vezano za izvedenice koje RBA ugovara s malim ulagateljima, a čije se trgovanje ne provodi na reguliranim tržištima (OTC izvedenice) su generičke prirode i odnose se na pojedine vrste OTC izvedenica koje se raspoređuju u različite grupe i podgrupe. Obavijest o točnom mjestu odgovarajućeg dokumenta s ključnim informacijama za pojedini PRIIP mali ulagatelji će dobiti prije sklapanja konkretnog posla s OTC izvedenicama. 

U cilju pristupa ovoj internetskoj stranici molimo potvrdite sljedeće:

Ovo je centralni depozitorij za Dokumente s ključnim informacijama (KIDove) za PRIIPove

Logo

Preuzmi KID na osnovu ISIN koda

Preuzmi javno dostupni dokument s ključnim informacijama na osnovu identifikacijskog koda, jezika i jurisdikcije

donePrikaži podatke

Dodatni dostupni dokumenti bit će vidljivi ovdje nakon što se unese identifikacijski kod u gore navedenoj formi

ISIN KID
AY1355365117

Preuzmi KID na osnovu ISIN koda

search

ISIN Datum proizvodnje  
Loading...

Preuzmi KID na osnovu ISIN koda

search

ISIN Datum proizvodnje  
Loading...

Iznova generirati formular

Izaberi grupu proizvoda

PRIIP variations
RBCR_fxForwardPlainDeliverable_EURUSD_long_1Y2D__
RBCR_fxForwardPlainDeliverable_EURUSD_long_2Y2D__
PRIIP variations
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURUSD_long_1Y2D_EUR_EUR
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURUSD_long_2Y2D_EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURUSD_long_1Y2D_USD_USD
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURUSD_long_2Y2D_USD_USD
PRIIP variations
RBCR_fxForwardPlainDeliverable_EURUSD_short_1Y2D__
RBCR_fxForwardPlainDeliverable_EURUSD_short_2Y2D__
PRIIP variations
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURUSD_short_1Y2D_EUR_EUR
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURUSD_short_2Y2D_EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURUSD_short_1Y2D_USD_USD
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURUSD_short_2Y2D_USD_USD
PRIIP variations
RBCR_fxForwardPlainDeliverable_EURCHF_long_1Y2D__
RBCR_fxForwardPlainDeliverable_EURCHF_long_2Y2D__
PRIIP variations
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURCHF_long_1Y2D_EUR_EUR
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURCHF_long_2Y2D_EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURCHF_long_1Y2D_CHF_CHF
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURCHF_long_2Y2D_CHF_CHF
PRIIP variations
RBCR_fxForwardPlainDeliverable_EURCHF_short_1Y2D__
RBCR_fxForwardPlainDeliverable_EURCHF_short_2Y2D__
PRIIP variations
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURCHF_short_1Y2D_EUR_EUR
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURCHF_short_2Y2D_EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURCHF_short_1Y2D_CHF_CHF
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURCHF_short_2Y2D_CHF_CHF
RBCR_fxForwardFlexibleDeliverable_EURUSD_long_6M2D__
RBCR_fxForwardFlexibleNonDeliverable_EURUSD_long_6M2D_EUR_EUR
RBCR_fxForwardFlexibleNonDeliverable_EURUSD_long_6M2D_USD_USD
RBCR_fxForwardFlexibleDeliverable_EURUSD_short_6M2D__
RBCR_fxForwardFlexibleNonDeliverable_EURUSD_short_6M2D_EUR_EUR
RBCR_fxForwardFlexibleNonDeliverable_EURUSD_short_6M2D_USD_USD
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_client_EURUSD_long__6M__
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_client_EURUSD_long__1Y__
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURUSD_long__6M_EUR_EUR
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURUSD_long__1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURUSD_long__6M_USD_USD
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURUSD_long__1Y_USD_USD
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_client_EURUSD_long_6M___
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_client_EURUSD_long_1Y___
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURUSD_long_6M__EUR_EUR
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURUSD_long_1Y__EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURUSD_long_6M__USD_USD
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURUSD_long_1Y__USD_USD
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_manufacturer_EURUSD_long__6M__
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_manufacturer_EURUSD_long__1Y__
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURUSD_long__6M_EUR_EUR
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURUSD_long__1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURUSD_long__6M_USD_USD
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURUSD_long__1Y_USD_USD
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_manufacturer_EURUSD_long_6M___
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_manufacturer_EURUSD_long_1Y___
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURUSD_long_6M__EUR_EUR
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURUSD_long_1Y__EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURUSD_long_6M__USD_USD
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURUSD_long_1Y__USD_USD
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_client_EURUSD_short__6M__
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_client_EURUSD_short__1Y__
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURUSD_short__6M_EUR_EUR
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURUSD_short__1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURUSD_short__6M_USD_USD
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURUSD_short__1Y_USD_USD
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_client_EURUSD_short_6M___
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_client_EURUSD_short_1Y___
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURUSD_short_6M__EUR_EUR
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURUSD_short_1Y__EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURUSD_short_6M__USD_USD
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURUSD_short_1Y__USD_USD
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_manufacturer_EURUSD_short__6M__
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_manufacturer_EURUSD_short__1Y__
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURUSD_short__6M_EUR_EUR
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURUSD_short__1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURUSD_short__6M_USD_USD
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURUSD_short__1Y_USD_USD
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_manufacturer_EURUSD_short_6M___
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_manufacturer_EURUSD_short_1Y___
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURUSD_short_6M__EUR_EUR
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURUSD_short_1Y__EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURUSD_short_6M__USD_USD
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURUSD_short_1Y__USD_USD
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_client_EURCHF_long__6M__
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_client_EURCHF_long__1Y__
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURCHF_long__6M_EUR_EUR
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURCHF_long__1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURCHF_long__6M_CHF_CHF
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURCHF_long__1Y_CHF_CHF
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_client_EURCHF_long_6M___
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_client_EURCHF_long_1Y___
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURCHF_long_6M__EUR_EUR
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURCHF_long_1Y__EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURCHF_long_6M__CHF_CHF
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURCHF_long_1Y__CHF_CHF
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_manufacturer_EURCHF_long__6M__
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_manufacturer_EURCHF_long__1Y__
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURCHF_long__6M_EUR_EUR
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURCHF_long__1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURCHF_long__6M_CHF_CHF
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURCHF_long__1Y_CHF_CHF
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_manufacturer_EURCHF_long_6M___
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_manufacturer_EURCHF_long_1Y___
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURCHF_long_6M__EUR_EUR
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURCHF_long_1Y__EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURCHF_long_6M__CHF_CHF
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURCHF_long_1Y__CHF_CHF
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_client_EURCHF_short__6M__
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_client_EURCHF_short__1Y__
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURCHF_short__6M_EUR_EUR
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURCHF_short__1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURCHF_short__6M_CHF_CHF
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURCHF_short__1Y_CHF_CHF
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_client_EURCHF_short_6M___
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_client_EURCHF_short_1Y___
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURCHF_short_6M__EUR_EUR
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURCHF_short_1Y__EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURCHF_short_6M__CHF_CHF
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURCHF_short_1Y__CHF_CHF
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_manufacturer_EURCHF_short__6M__
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_manufacturer_EURCHF_short__1Y__
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURCHF_short__6M_EUR_EUR
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURCHF_short__1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURCHF_short__6M_CHF_CHF
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURCHF_short__1Y_CHF_CHF
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_manufacturer_EURCHF_short_6M___
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_manufacturer_EURCHF_short_1Y___
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURCHF_short_6M__EUR_EUR
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURCHF_short_1Y__EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURCHF_short_6M__CHF_CHF
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURCHF_short_1Y__CHF_CHF
PRIIP variations
RBCR_fxSwap_EURUSD_long_1Y2D_EUR
RBCR_fxSwap_EURUSD_long_2Y2D_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxSwap_EURUSD_long_1Y2D_USD
RBCR_fxSwap_EURUSD_long_2Y2D_USD
PRIIP variations
RBCR_fxSwap_EURUSD_short_1Y2D_EUR
RBCR_fxSwap_EURUSD_short_2Y2D_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxSwap_EURUSD_short_1Y2D_USD
RBCR_fxSwap_EURUSD_short_2Y2D_USD
PRIIP variations
RBCR_fxSwap_EURCHF_long_1Y2D_EUR
RBCR_fxSwap_EURCHF_long_2Y2D_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxSwap_EURCHF_long_1Y2D_CHF
RBCR_fxSwap_EURCHF_long_2Y2D_CHF
PRIIP variations
RBCR_fxSwap_EURCHF_short_1Y2D_EUR
RBCR_fxSwap_EURCHF_short_2Y2D_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxSwap_EURCHF_short_1Y2D_CHF
RBCR_fxSwap_EURCHF_short_2Y2D_CHF
RBCR_forwardRateAgreement_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_9M2D
RBCR_forwardRateAgreement_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_9M2D
PRIIP variations
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_2Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_10Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_USD_2Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_USD_10Y2D
PRIIP variations
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_5Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_20Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_USD_5Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_USD_20Y2D
PRIIP variations
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_2Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_10Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_USD_2Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_USD_10Y2D
PRIIP variations
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_5Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_20Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_USD_5Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_USD_20Y2D
RBCR_interestSwapCCS_fixed_fixed_client_manufacturer_EUR_USD_2Y2D_exchange-true
RBCR_interestSwapCCS_fixed_fixed_client_manufacturer_EUR_USD_2Y2D_exchange-false
RBCR_interestSwapCCS_fixed_fixed_manufacturer_client_EUR_USD_5Y2D_exchange-true
RBCR_interestSwapCCS_fixed_fixed_manufacturer_client_EUR_USD_5Y2D_exchange-false
RBCR_interestSwapCCS_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_USD_2Y2D_exchange-true
RBCR_interestSwapCCS_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_USD_2Y2D_exchange-false
RBCR_interestSwapCCS_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_USD_5Y2D_exchange-true
RBCR_interestSwapCCS_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_USD_5Y2D_exchange-false
RBCR_interestSwapCCS_floating_fixed_client_manufacturer_EUR_USD_2Y2D_exchange-true
RBCR_interestSwapCCS_floating_fixed_client_manufacturer_EUR_USD_2Y2D_exchange-false
RBCR_interestSwapCCS_floating_fixed_manufacturer_client_EUR_USD_5Y2D_exchange-true
RBCR_interestSwapCCS_floating_fixed_manufacturer_client_EUR_USD_5Y2D_exchange-false
RBCR_interestSwapCCS_floating_floating_client_manufacturer_EUR_USD_2Y2D_exchange-true
RBCR_interestSwapCCS_floating_floating_client_manufacturer_EUR_USD_2Y2D_exchange-false
RBCR_interestSwapCCS_floating_floating_manufacturer_client_EUR_USD_5Y2D_exchange-true
RBCR_interestSwapCCS_floating_floating_manufacturer_client_EUR_USD_5Y2D_exchange-false
PRIIP Cloud Slika Svemira