<- Back

search Preuzimanje dokumenata s ključnim informacijama

PRIIP Hub Logo

Dobro došli u Uslugu izdavanja dokumenata s ključnim informacijama za PRIIP financijske instrumente

Važne obavijesti, uvjeti korištenja i izjava o zaštiti osobnih podataka

Ova web stranica omogućuje pristup dokumentima s ključnim informacijama (“KID”) za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode („PRIIP-ovi”) koje izdaje Raiffeisenbank Austria d.d. (“RBA”). RBA je kreditna institucija u skladu s čl. 5. Zakona o kreditnim institucijama, sa sjedištem na adresi Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska. Nadzorna tijela su: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), Miramarska 24b, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska i Hrvatska narodna banka, Trg hrvatskih velikana 3, 10 002 Zagreb, Republika Hrvatska.

U skladu s Uredbom (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ove), RBA kao izdavatelj i distributer PRIIP-ova dužna je na svojoj internetskoj stranici objavljivati dokumente s ključnim informacijama kako bi bili dostupni prilikom izdavanja i distribucije PRIIP-ova malim ulagateljima putem RBA ili drugih tržišnih sudionika.

RBA koristi ovu internetsku stranicu za potrebe dostavljanja dokumenata s ključnim informacijama svojim klijentima malim ulagateljima prilikom ponude ili prodaje odgovarajućih PRIIP-ova takvim malim ulagateljima.

Ova internetska stranica također omogućuje pristup dokumentima s ključnim informacijama za PRIIP-ove koje izdaju i drugi izdavatelji, a RBA ih prodaje malim ulagateljima.

Ovu internetsku stranicu priznajete i prihvaćate kao glavni izvor informacija o odgovarajućim dokumentima s ključnim informacijama za PRIIP-ove. Bez obzira na to, imate pravo zatražiti od Raiffeisenbank Austria d.d. da vam odgovarajuće dokumente s ključnim informacijama za PRIIP-ove dostavi i u papirnatom obliku.

Dokumente s ključnim informacijama možete odabrati u verziji na hrvatskom ili na engleskom jeziku.

Pojedini dokumenti s ključnim informacijama objavljeni na ovoj internetskoj stranici odnose se na specifične vrijednosne papire i mogu se preuzeti pod odgovarajućom oznakom dotičnog vrijednosnog papira (ISIN).

Dokumenti s ključnim informacijama vezano za izvedenice koje RBA ugovara s malim ulagateljima, a čije se trgovanje ne provodi na reguliranim tržištima (OTC izvedenice) su generičke prirode i odnose se na pojedine vrste OTC izvedenica koje se raspoređuju u različite grupe i podgrupe. Obavijest o točnom mjestu odgovarajućeg dokumenta s ključnim informacijama za pojedini PRIIP mali ulagatelji će dobiti prije sklapanja konkretnog posla s OTC izvedenicama. 

U cilju pristupa ovoj internetskoj stranici molimo potvrdite sljedeće:

Ovo je centralni depozitorij za Dokumente s ključnim informacijama (KIDove) za PRIIPove

Logo

Preuzmi KID na osnovu ISIN koda

Preuzmi javno dostupni dokument s ključnim informacijama na osnovu identifikacijskog koda, jezika i jurisdikcije

donePrikaži podatke

Dodatni dostupni dokumenti bit će vidljivi ovdje nakon što se unese identifikacijski kod u gore navedenoj formi

ISIN KID
AY1355365117

Preuzmi KID na osnovu ISIN koda

search

ISIN Datum proizvodnje  
Loading...

Iznova generirati formular

Izaberi grupu proizvoda

PRIIP variations
RBCR_fxForwardPlainDeliverable_EURUSD_long_1Y2D__
RBCR_fxForwardPlainDeliverable_EURUSD_long_2Y2D__
PRIIP variations
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURUSD_long_1Y2D_EUR_EUR
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURUSD_long_2Y2D_EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURUSD_long_1Y2D_USD_USD
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURUSD_long_2Y2D_USD_USD
PRIIP variations
RBCR_fxForwardPlainDeliverable_EURUSD_short_1Y2D__
RBCR_fxForwardPlainDeliverable_EURUSD_short_2Y2D__
PRIIP variations
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURUSD_short_1Y2D_EUR_EUR
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURUSD_short_2Y2D_EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURUSD_short_1Y2D_USD_USD
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURUSD_short_2Y2D_USD_USD
PRIIP variations
RBCR_fxForwardPlainDeliverable_EURCHF_long_1Y2D__
RBCR_fxForwardPlainDeliverable_EURCHF_long_2Y2D__
PRIIP variations
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURCHF_long_1Y2D_EUR_EUR
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURCHF_long_2Y2D_EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURCHF_long_1Y2D_CHF_CHF
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURCHF_long_2Y2D_CHF_CHF
PRIIP variations
RBCR_fxForwardPlainDeliverable_EURCHF_short_1Y2D__
RBCR_fxForwardPlainDeliverable_EURCHF_short_2Y2D__
PRIIP variations
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURCHF_short_1Y2D_EUR_EUR
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURCHF_short_2Y2D_EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURCHF_short_1Y2D_CHF_CHF
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURCHF_short_2Y2D_CHF_CHF
PRIIP variations
RBCR_fxForwardPlainDeliverable_EURRUB_long_1Y2D__
RBCR_fxForwardPlainDeliverable_EURRUB_long_2Y2D__
PRIIP variations
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURRUB_long_1Y2D_EUR_EUR
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURRUB_long_2Y2D_EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURRUB_long_1Y2D_RUB_RUB
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURRUB_long_2Y2D_RUB_RUB
PRIIP variations
RBCR_fxForwardPlainDeliverable_EURRUB_short_1Y2D__
RBCR_fxForwardPlainDeliverable_EURRUB_short_2Y2D__
PRIIP variations
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURRUB_short_1Y2D_EUR_EUR
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURRUB_short_2Y2D_EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURRUB_short_1Y2D_RUB_RUB
RBCR_fxForwardPlainNonDeliverable_EURRUB_short_2Y2D_RUB_RUB
RBCR_fxForwardPlainDeliverable_EURHRK_long_1Y2D_HRK_HRK
RBCR_fxForwardPlainDeliverable_EURHRK_short_1Y2D_HRK_HRK
RBCR_fxForwardFlexibleDeliverable_EURUSD_long_6M2D__
RBCR_fxForwardFlexibleNonDeliverable_EURUSD_long_6M2D_EUR_EUR
RBCR_fxForwardFlexibleNonDeliverable_EURUSD_long_6M2D_USD_USD
RBCR_fxForwardFlexibleDeliverable_EURUSD_short_6M2D__
RBCR_fxForwardFlexibleNonDeliverable_EURUSD_short_6M2D_EUR_EUR
RBCR_fxForwardFlexibleNonDeliverable_EURUSD_short_6M2D_USD_USD
RBCR_fxForwardFlexibleDeliverable_EURHRK_long_1Y2D_HRK_HRK
RBCR_fxForwardFlexibleDeliverable_EURHRK_short_1Y2D_HRK_HRK
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_client_EURUSD_long__6M__
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_client_EURUSD_long__1Y__
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURUSD_long__6M_EUR_EUR
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURUSD_long__1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURUSD_long__6M_USD_USD
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURUSD_long__1Y_USD_USD
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_client_EURUSD_long_6M___
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_client_EURUSD_long_1Y___
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURUSD_long_6M__EUR_EUR
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURUSD_long_1Y__EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURUSD_long_6M__USD_USD
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURUSD_long_1Y__USD_USD
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_manufacturer_EURUSD_long__6M__
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_manufacturer_EURUSD_long__1Y__
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURUSD_long__6M_EUR_EUR
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURUSD_long__1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURUSD_long__6M_USD_USD
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURUSD_long__1Y_USD_USD
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_manufacturer_EURUSD_long_6M___
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_manufacturer_EURUSD_long_1Y___
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURUSD_long_6M__EUR_EUR
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURUSD_long_1Y__EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURUSD_long_6M__USD_USD
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURUSD_long_1Y__USD_USD
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_client_EURUSD_short__6M__
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_client_EURUSD_short__1Y__
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURUSD_short__6M_EUR_EUR
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURUSD_short__1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURUSD_short__6M_USD_USD
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURUSD_short__1Y_USD_USD
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_client_EURUSD_short_6M___
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_client_EURUSD_short_1Y___
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURUSD_short_6M__EUR_EUR
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURUSD_short_1Y__EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURUSD_short_6M__USD_USD
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURUSD_short_1Y__USD_USD
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_manufacturer_EURUSD_short__6M__
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_manufacturer_EURUSD_short__1Y__
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURUSD_short__6M_EUR_EUR
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURUSD_short__1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURUSD_short__6M_USD_USD
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURUSD_short__1Y_USD_USD
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_manufacturer_EURUSD_short_6M___
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_manufacturer_EURUSD_short_1Y___
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURUSD_short_6M__EUR_EUR
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURUSD_short_1Y__EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURUSD_short_6M__USD_USD
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURUSD_short_1Y__USD_USD
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_client_EURCHF_long__6M__
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_client_EURCHF_long__1Y__
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURCHF_long__6M_EUR_EUR
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURCHF_long__1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURCHF_long__6M_CHF_CHF
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURCHF_long__1Y_CHF_CHF
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_client_EURCHF_long_6M___
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_client_EURCHF_long_1Y___
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURCHF_long_6M__EUR_EUR
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURCHF_long_1Y__EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURCHF_long_6M__CHF_CHF
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURCHF_long_1Y__CHF_CHF
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_manufacturer_EURCHF_long__6M__
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_manufacturer_EURCHF_long__1Y__
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURCHF_long__6M_EUR_EUR
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURCHF_long__1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURCHF_long__6M_CHF_CHF
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURCHF_long__1Y_CHF_CHF
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_manufacturer_EURCHF_long_6M___
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_manufacturer_EURCHF_long_1Y___
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURCHF_long_6M__EUR_EUR
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURCHF_long_1Y__EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURCHF_long_6M__CHF_CHF
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURCHF_long_1Y__CHF_CHF
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_client_EURCHF_short__6M__
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_client_EURCHF_short__1Y__
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURCHF_short__6M_EUR_EUR
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURCHF_short__1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURCHF_short__6M_CHF_CHF
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURCHF_short__1Y_CHF_CHF
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_client_EURCHF_short_6M___
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_client_EURCHF_short_1Y___
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURCHF_short_6M__EUR_EUR
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURCHF_short_1Y__EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURCHF_short_6M__CHF_CHF
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURCHF_short_1Y__CHF_CHF
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_manufacturer_EURCHF_short__6M__
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_manufacturer_EURCHF_short__1Y__
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURCHF_short__6M_EUR_EUR
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURCHF_short__1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURCHF_short__6M_CHF_CHF
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURCHF_short__1Y_CHF_CHF
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_manufacturer_EURCHF_short_6M___
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_manufacturer_EURCHF_short_1Y___
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURCHF_short_6M__EUR_EUR
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURCHF_short_1Y__EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURCHF_short_6M__CHF_CHF
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURCHF_short_1Y__CHF_CHF
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_client_EURRUB_long__6M__
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_client_EURRUB_long__1Y__
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURRUB_long__6M_EUR_EUR
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURRUB_long__1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURRUB_long__6M_RUB_RUB
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURRUB_long__1Y_RUB_RUB
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_client_EURRUB_long_6M___
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_client_EURRUB_long_1Y___
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURRUB_long_6M__EUR_EUR
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURRUB_long_1Y__EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURRUB_long_6M__RUB_RUB
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURRUB_long_1Y__RUB_RUB
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_manufacturer_EURRUB_long__6M__
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_manufacturer_EURRUB_long__1Y__
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURRUB_long__6M_EUR_EUR
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURRUB_long__1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURRUB_long__6M_RUB_RUB
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURRUB_long__1Y_RUB_RUB
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_manufacturer_EURRUB_long_6M___
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_manufacturer_EURRUB_long_1Y___
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURRUB_long_6M__EUR_EUR
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURRUB_long_1Y__EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURRUB_long_6M__RUB_RUB
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURRUB_long_1Y__RUB_RUB
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_client_EURRUB_short__6M__
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_client_EURRUB_short__1Y__
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURRUB_short__6M_EUR_EUR
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURRUB_short__1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURRUB_short__6M_RUB_RUB
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_client_EURRUB_short__1Y_RUB_RUB
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_client_EURRUB_short_6M___
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_client_EURRUB_short_1Y___
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURRUB_short_6M__EUR_EUR
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURRUB_short_1Y__EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURRUB_short_6M__RUB_RUB
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_client_EURRUB_short_1Y__RUB_RUB
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_manufacturer_EURRUB_short__6M__
RBCR_fxOptionAmericanPlainDeliverable_manufacturer_EURRUB_short__1Y__
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURRUB_short__6M_EUR_EUR
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURRUB_short__1Y_EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURRUB_short__6M_RUB_RUB
RBCR_fxOptionAmericanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURRUB_short__1Y_RUB_RUB
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_manufacturer_EURRUB_short_6M___
RBCR_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_manufacturer_EURRUB_short_1Y___
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURRUB_short_6M__EUR_EUR
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURRUB_short_1Y__EUR_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURRUB_short_6M__RUB_RUB
RBCR_fxOptionEuropeanPlainNonDeliverable_manufacturer_EURRUB_short_1Y__RUB_RUB
PRIIP variations
RBCR_fxSwap_EURUSD_long_1Y2D_EUR
RBCR_fxSwap_EURUSD_long_2Y2D_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxSwap_EURUSD_long_1Y2D_USD
RBCR_fxSwap_EURUSD_long_2Y2D_USD
PRIIP variations
RBCR_fxSwap_EURUSD_short_1Y2D_EUR
RBCR_fxSwap_EURUSD_short_2Y2D_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxSwap_EURUSD_short_1Y2D_USD
RBCR_fxSwap_EURUSD_short_2Y2D_USD
PRIIP variations
RBCR_fxSwap_EURCHF_long_1Y2D_EUR
RBCR_fxSwap_EURCHF_long_2Y2D_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxSwap_EURCHF_long_1Y2D_CHF
RBCR_fxSwap_EURCHF_long_2Y2D_CHF
PRIIP variations
RBCR_fxSwap_EURCHF_short_1Y2D_EUR
RBCR_fxSwap_EURCHF_short_2Y2D_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxSwap_EURCHF_short_1Y2D_CHF
RBCR_fxSwap_EURCHF_short_2Y2D_CHF
PRIIP variations
RBCR_fxSwap_EURRUB_long_1Y2D_EUR
RBCR_fxSwap_EURRUB_long_2Y2D_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxSwap_EURRUB_long_1Y2D_RUB
RBCR_fxSwap_EURRUB_long_2Y2D_RUB
PRIIP variations
RBCR_fxSwap_EURRUB_short_1Y2D_EUR
RBCR_fxSwap_EURRUB_short_2Y2D_EUR
PRIIP variations
RBCR_fxSwap_EURRUB_short_1Y2D_RUB
RBCR_fxSwap_EURRUB_short_2Y2D_RUB
RBCR_fxSwap_EURHRK_long_1Y2D_EUR
RBCR_fxSwap_EURHRK_short_1Y2D_EUR
PRIIP variations
RBCR_forwardRateAgreement_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_9M2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_2Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_5Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_10Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_20Y2D
RBCR_interestSwapCCS_fixed_fixed_client_manufacturer_EUR_USD_5Y2D_exchange-true
PRIIP variations
RBCR_forwardRateAgreement_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_9M2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_2Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_5Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_10Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_20Y2D
RBCR_interestSwapCCS_fixed_fixed_client_manufacturer_EUR_USD_5Y2D_exchange-false
PRIIP variations
RBCR_forwardRateAgreement_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_9M2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_2Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_5Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_10Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_20Y2D
RBCR_interestSwapCCS_fixed_fixed_client_manufacturer_EUR_USD_5Y2D_exchange-true
PRIIP variations
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_USD_2Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_USD_5Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_USD_10Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_USD_20Y2D
RBCR_interestSwapCCS_fixed_fixed_manufacturer_client_EUR_USD_5Y2D_exchange-true
PRIIP variations
RBCR_forwardRateAgreement_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_9M2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_2Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_5Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_10Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_20Y2D
RBCR_interestSwapCCS_fixed_fixed_client_manufacturer_EUR_USD_5Y2D_exchange-false
PRIIP variations
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_USD_2Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_USD_5Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_USD_10Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_USD_20Y2D
RBCR_interestSwapCCS_fixed_fixed_manufacturer_client_EUR_USD_5Y2D_exchange-false
PRIIP variations
RBCR_forwardRateAgreement_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_9M2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_2Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_5Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_10Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_20Y2D
RBCR_interestSwapCCS_fixed_fixed_client_manufacturer_EUR_USD_5Y2D_exchange-true
PRIIP variations
RBCR_forwardRateAgreement_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_9M2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_2Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_5Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_10Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_20Y2D
RBCR_interestSwapCCS_fixed_fixed_client_manufacturer_EUR_USD_5Y2D_exchange-false
PRIIP variations
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_USD_2Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_USD_5Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_USD_10Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_USD_20Y2D
RBCR_interestSwapCCS_fixed_fixed_manufacturer_client_EUR_USD_5Y2D_exchange-true
PRIIP variations
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_USD_2Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_USD_5Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_USD_10Y2D
RBCR_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_USD_20Y2D
RBCR_interestSwapCCS_fixed_fixed_manufacturer_client_EUR_USD_5Y2D_exchange-false
RBCR_interestSwapCCS_fixed_fixed_client_manufacturer_EUR_HRK_2Y2D_exchange-true
RBCR_interestSwapCCS_fixed_fixed_client_manufacturer_EUR_HRK_2Y2D_exchange-false
RBCR_interestSwapCCS_fixed_fixed_manufacturer_client_EUR_HRK_2Y2D_exchange-true
RBCR_interestSwapCCS_fixed_fixed_manufacturer_client_EUR_HRK_2Y2D_exchange-false
RBCR_interestSwapCCS_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_USD_5Y2D_exchange-true
RBCR_interestSwapCCS_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_USD_5Y2D_exchange-false
RBCR_interestSwapCCS_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_USD_5Y2D_exchange-true
RBCR_interestSwapCCS_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_USD_5Y2D_exchange-false
RBCR_interestSwapCCS_floating_fixed_client_manufacturer_EUR_USD_5Y2D_exchange-true
RBCR_interestSwapCCS_floating_fixed_client_manufacturer_EUR_USD_5Y2D_exchange-false
RBCR_interestSwapCCS_floating_fixed_manufacturer_client_EUR_USD_5Y2D_exchange-true
RBCR_interestSwapCCS_floating_fixed_manufacturer_client_EUR_USD_5Y2D_exchange-false
RBCR_interestSwapCCS_floating_fixed_client_manufacturer_EUR_HRK_2Y2D_exchange-true
RBCR_interestSwapCCS_floating_fixed_client_manufacturer_EUR_HRK_2Y2D_exchange-false
RBCR_interestSwapCCS_floating_fixed_manufacturer_client_EUR_HRK_2Y2D_exchange-true
RBCR_interestSwapCCS_floating_fixed_manufacturer_client_EUR_HRK_2Y2D_exchange-false
RBCR_interestSwapCCS_floating_floating_client_manufacturer_EUR_USD_5Y2D_exchange-true
RBCR_interestSwapCCS_floating_floating_client_manufacturer_EUR_USD_5Y2D_exchange-false
RBCR_interestSwapCCS_floating_floating_manufacturer_client_EUR_USD_5Y2D_exchange-true
RBCR_interestSwapCCS_floating_floating_manufacturer_client_EUR_USD_5Y2D_exchange-false
PRIIP Cloud Slika Svemira